مراقبت از کودکان

اگر در آلمان کودکان زیر شش سال دارید، این امکان هست که در طول روز آنها را به یک مرکز معروف به «مراقبت روزانه کودکان» ببرید. به این ترتیب، در زمانی که کودکان شما در یک محل مطمئن بازی می کنند، می توانید برای مثال به کاری مشغول شوید و یا به کلاس زبان آلمانی بروید و یا به تحصیلات تکمیلی خود بپردازید. کودکان می توانند در آنجا زبان آلمان را به صورت بازی یاد بگیرند و با کودکان دیگر آشنا شوند.

هر چه زودتر درباره یک جا برای فرزندتان در یک مهدکودک در نزدیکی خود بپرسید.

مهد کودک ها و مراکز مراقبت روزانه کودکان اغلب بسیار متفاوتند. پیش از نام نویسی فرزندتان، درباره امکانات مهد کودک ها یا مراکز مراقبت کودک در نزدیکی خود اطلاع حاصل کنید.

در نقشه آوارگان، می توانید مراکز مراقبت کودکان را در نزدیکی خود پیدا کنید (اطلاعات از bremerhaven.de).

 

سؤالات متداول

3 آگهی ها
ناحیه
حضار
نوع آگهی