مراکز مشاوره

مراکز مشاوره، موسسه هایی هستند که در زمینه های مختلف به شما کمک و خدمات ارائه می کند. مشاوران در طول جلسات مشاوره، برای مسائل جداگانه مراجعه کنندگان خود وقت اختصاص می دهند. همراه با افرادی که کمک جستجو می کنند، مشاوران تلاش می کنند کشف می کنند مشکل چیست و چگونه می توان آن را حل کرد.

مشاوران، متعهد به رازداری هستند. هیچکدام از مطالب مورد گفتگو، نباید در اختیار دیگران قرار داده شوند.

همچنین در برمرهافن مراکز مشاوره وجود دارد که می‌توانند بیشتر به شما کمک کنند. در این مراکز، می‌توانید مطلع شوید اینها چه نوع مراکزی هستند و در کدام وضعیت‌ها می‌توانید از آنها کمک بگیرید. برای این منظور، ما خلاصه یک سری از مراکز مشاوره را برای شما آماده کرده‌ایم. آنها را می‌توانید در زیر در میان برنامه‌ها پیدا کنید.

58 آگهی ها
ناحیه
حضار
نوع آگهی