سلامتی

در آلمان، بیمه درمانی اجباری وجود دارد – این بدان معنی است که هر فرد باید بیمه درمانی داشته باشد.

بیمه درمانی بسیاری از هزینه‌ها مانند درمان پزشکی، مراقبت‌های بهداشتی و توانبخشی را پوشش می‌دهد. هنگام مراجعه به پزشک باید کارت بیمه خود را همراه داشته باشید.

اگر بیمار هستید، به پزشک خانواده مراجعه کنید. قبل از مراجعه به پزشک، باید وقت قبلی بگیرید. درSeite der kvhb می‌توانید پزشک نزدیک خود را پیدا کنید. در آنجا متخصصانی را نیز خواهید یافت. اگر مطمئن نیستید که به کدام متخصص نیاز دارید، می‌توانید از پزشک خانواده خود بپرسید.

اگر به پزشک نیاز دارید و مطب پزشک بسته است، می‌توانید به خدمات پزشکی اضطراری مراجعه کنید. خدمات پزشکی اضطراری در شب و آخر هفته‌ها نیز باز است. بهتر است از قبل با 116 117 تماس بگیرید.

لطفاً در صورت بروز مورد اضطراری به اورژانس بیمارستان بروید. اگر خودتان نمی‌توانید مراجعه کنید، با خدمات اورژانس 112 تماس بگیرید.

اگر هنوز نمی‌توانید به خوبی آلمانی صحبت کنید، باید در ملاقات‌های خود یک مترجمهمراه خود ببرید. در این صورت مشکل شما توسط پزشک تحت درمان قرار می‌گیرد.

سؤالات متداول

موضوعات فرعی

27 آگهی ها
ناحیه
حضار
نوع آگهی