دختران و زنان

آیا در جستجوی یک میعادگاه یا یک مرکز مشاوره برای دختران یا زنان هستید؟

در بسیاری از نواحی شهری، میعادگاه ها یا گروه هایی فقط برای دختران و زنان وجود دارد. در آنجا می توانید با افراد ارتباط برقرار کنید، کمک دریافت کنید و مشکلات خود را حل کنید.

برنامه های ویژه زنان و دختران، کلاس ها یا فعالیت های ویژه ای هستند که مخاطب آنها فقط زنان و دختران هستند. این برنامه ها طیف وسیعی را از کلاس های زبان تا برنامه های ورزشی شامل می شوند. علاوه بر آن، مراکز پاسخگویی مهم در برمن برای زنان و دختران دوباره فهرست شده اند.

در این صفحه، نشانی ها و اطلاعات مراکز دختران، گروه های دختران و زنان و نیز مراکز مشاوره را که ویژه دختران و زنان هستند می بینید.

در این مراکز، از دختران و زنان دارای سابقه آوارگی استقبال می شود!

سؤالات متداول