maedchen-und-frauenدختران و زنان

آیا در جستجوی یک میعادگاه یا یک مرکز مشاوره برای دختران یا زنان هستید؟

در بسیاری از نواحی شهری، میعادگاه ها یا گروه هایی فقط برای دختران و زنان وجود دارد. در آنجا می توانید با افراد ارتباط برقرار کنید، کمک دریافت کنید و مشکلات خود را حل کنید.

برنامه های ویژه زنان و دختران، کلاس ها یا فعالیت های ویژه ای هستند که مخاطب آنها فقط زنان و دختران هستند. این برنامه ها طیف وسیعی را از کلاس های زبان تا برنامه های ورزشی شامل می شوند. علاوه بر آن، مراکز پاسخگویی مهم در برمن برای زنان و دختران دوباره فهرست شده اند.

در این صفحه، نشانی ها و اطلاعات مراکز دختران، گروه های دختران و زنان و نیز مراکز مشاوره را که ویژه دختران و زنان هستند می بینید.

در این مراکز، از دختران و زنان دارای سابقه آوارگی استقبال می شود!

  • مکان های ملاقات برای زنان و دختران چیست؟

    برنامه های دیدارهای فرهنگی در این وبسایت، به زنان و دختران در هر گروه سنی و ملیت، امکان می دهد که با یکدیگر گفتگو کنند. کارگاه ها و سمینارهای ارائه شده و نیز برنامه های مختلف ورزشی و اوقات فراغت به دختران و زنان امکان می دهد تا به صورت فعال در زندگی فرهنگی و سیاسی مشارکت کنند. آنها، برای دختران و زنان جوان فضایی را برای رشد ایده ها و نوآوری ها خود فراهم می کنند.

  • مراکز مشاوره برای زنان چیست؟

    مراکز مشاوره زنان در این وبسایت، مراکز پاسخگویی دختران و زنان از هر ملیت و شرایط زندگی هستند که در می خواهند موضوعات یا مشکلات خود را در یک جلسه اولیه تشریح کنند. مشاوران زن تلاش می کنند همراه با شما راهکارهایی را پیدا کنند و مراحل بعدی را برنامه ریزی می کنند. آنها در صورت نیاز، به سایر مراکز روانشناسی-اجتماعی (پزشکان، درمانگران، کلینیک ها و غیره) ارجاع می دهند. زنان در بحران های جدی می توانند به این مراکز مراجعه کنند تا کمک و ثبات پیدا کنند.

    مشاوره ها به صورت ناشناس، رایگان و با تعهد رازداری انجام می شوند.

فیلتر کردن

پیشنهادات برای مهاجران

Hier klicken, um Google Maps anzuzeigen.
Learn more in WtB Google Maps’s privacy policy.