امور روزمره و زندگی

در اینجا توصیه ها و پیشنهاداتی را برای زندگی روزمره در برمرهافن دریافت می کنید. ما برنامه های زیادی را که در آنها می توانید غذا، لباس، اثاثیه و لوازم برقی ارزان تهیه کنید گردآوری کرده ایم. علاوه بر آن، مراکزی را که از آنها می توانید کمک مالی درخواست کنید و مراکزی را از آنها در جستجوی خانه کمک دریافت می کنید یاد می گیرید. همچنین، اطلاعاتی درباره مکاتبات نامه، تلفن همراه و وسایل نقلیه عمومی در برمرهافن وجود دارد.

سؤالات متداول

موضوعات فرعی

21 آگهی ها
ناحیه
حضار
نوع آگهی