arbeitکار و آماده‌سازی حرفه‌ای

network_arbeitnehmende

افراد جویای کار و کارمندان

berufsberatung

Arbeit finden & bewerben

در این بخش، اطلاعاتی در خصوص جستجوی کار و درخواست دادن برای آن می‌یابید. همچنین اطلاعاتی در مورد تأیید مدارک، کارآموزی، آموزش و نیز آماده‌سازی حرفه‌ای و تحصیلات تکمیلی وجود دارد.

rechtliches

Arbeitsalltag & Arbeitsrecht

در این بخش، اطلاعاتی در خصوص روز کاری و قانون کار می‌یابید. اطلاعاتی در باره قرارداد کاری و پرداخت حقوق، انواع مختلف کار و موضوع کار، پول و مرکز کاریابی نیز در دسترس شما قرار دارد.

finanzielle_unterstuetzung

Finanzielle Unterstützung

همچنین در این بخش می‌توانید با فرصت‌های حمایتی موجود و شرایط استفاده از آنها آشنا شوید.

network_arbeitgebende

کارفرمایان و خویش‌فرمایان

anerkennung-berufsqualifikationen

Angestellte & Aufenthaltsstatus

در این دسته اطلاعاتی در مورد الزامات و مراحل استخدام مهاجران یا متخصصان خارج از کشور را خواهید یافت. همچنین خواهید فهمید که برای مشاوره با چه کسی می‌توانید تماس بگیرید.

sexuelle-orientierung

Antidiskriminierung & Diversity

در این بخش خواهید آموخت که اصطلاح ضد تبعیض و تنوع به چه معنی است و چگونه می توانید این مباحث را در شرکت خود نهادینه کنید. همچنین مطلع می‌شوید که برای مشاوره با چه کسی می توانید تماس بگیرید.

bildungssystem

Selbstständigkeit

در این بخش اطلاعاتی در خصوص خویش‌فرمایی پیدا خواهید کرد.

پروژه «به برمن خوش آمدید – NetWork برای کار و آماده‌سازی حرفه‌ای» بخشی از شبکه IQ برمن است. اطلاعات بیشتر درباره این همکاری را می‌توانید در «به برمن خوش آمدید – NetWork» به دست بیاورید.