تمایل جنسی

در آلمان، همه افراد با گرایش‌های جنسی متفاوت مورد استقبال قرار می‌گیرند و از حقوق برابر برخوردارند. این بدان معنی است که هیچ کس نمی‌تواند به دلیل تمایلات جنسی خود مورد تبعیض قرار گیرد (قانون ضد تبعیض).

به عنوان مثال، اگر همجنس‌گرایان به دلیل تمایلات جنسی در کشور خود مورد آزار و اذیت قرار گرفته باشند، می‌توانند در آلمان پناهندگی بگیرند.

افراد با گرایش‌های جنسی مختلف در برمرهافن نیز پذیرفته می‌شوند: هیچ کس نباید به دلیل گرایش جنسی خود مورد تبعیض قرار گیرد. همه مکان‌ها و پیشنهادات برای همه افراد آزاد هستند. علاوه بر این، مراکز تماس و مشاوره و نقاط ملاقات خاصی در برمرهافن وجود دارد که از سؤالات جنسی شما پشتیبانی می‌کنند. از جمله این مراکز به طور مثال می‌توان “مرکز مشاوره و اقدام” را نام برد. در این بخش تعدادی از این نقاط تماس و همچنین چند پاسخ به سایر سوالات را خواهید یافت.

سؤالات متداول