دوره‌های زبان آلمانی

گزینه ها و خدمات مختلفی برای یادگیری زبان آلمانی وجود دارد. ابتدا باید یک دوره زبان مناسب پیدا کنید. برای این کار باید در آزمون تعیین سطح شرکت کنید. آزمون تعیین سطح به شما کمک می کند تا دوره مناسب خود را پیدا کنید. شما می توانید در آزمون تعیین سطح مراکز مختلف آموزش آلمانی شرکت کنید. بعد از آزمون متوجه خواهید شد که کدام دوره برای شما مناسب است.
در برمرهاون موسساتی در تمام مناطق وجود دارند که دوره های مختلف آلمانی را ارائه می دهند. در زیر انواع مختلفی از دوره ها مانند دوره‌های راهنمایی پایه،  دوره‌های ادغام  دوره‌های آلمانی حرفه‌ای را مشاهده خواهید کرد. همچنین خدمات دیگری برای یادگیری آلمانی مانند کافه های زبان پیدا خواهید کرد.

اگر اخیرا به برمرهاون آمده‌اید، می توانید در محل اقامت خود یا در مرکز مشاوره در مورد دوره های آلمانی سوال کنید.

آیا به دنبال مشاوره عمومی در مورد دوره‌های زبان آلمانی هستید؟ در دوره‌های آلمانی جایی برای خود پیدا نکرده‌اید؟ در این حالت، می توانید مثلا با دفتر هماهنگی زبان تماس بگیرید.

سؤالات متداول

موضوعات فرعی

21 آگهی ها
ناحیه
حضار
نوع آگهی