Staatliche Arbeitsvermittlung

آژانس اشتغال و مرکز کاریابی دو موسسه دولتی کاریابی در آلمان به شمار می روند. آنها به شما در پیدا کردن کار یا کسب صلاحیت برای یک شغل کمک می کنند.

در صورت داشتن وضعیت تحمل (دولدونگ) یا اجازه اقامت موقت، آژانس اشتغال برمرهافن از شما پشتیبانی می کند. در آنجا به شما در مورد گزینه های شغلی موجود برای شما مشاوره داده می شود.

اگر از قبل مجوز کار داشته باشید، مرکز کاریابی از شما پشتیبانی می کند. آنها همچنین به شما به عنوان مثال در خصوص فرصت های کسب صلاحیت حرفه ای یا دوره های زبان اطلاعات می دهند.. به عنوان مثال شما می توانید در مورد مباحثی چون آموزش، کسب صلاحیت حرفه ای، خوداشتغالی و سیستم بازار کار آلمان اطلاعات کسب کنید. اگر بیکار هستید، می توانید از مرکز کاریابی پشتیبانی مالی دریافت کنید.

در این ویدئو می توانید ببینید که چگونه می توانید در مرکز کار مشاوره دریافت کنید.

سؤالات متداول

3 آگهی ها
ناحیه
حضار
نوع آگهی