مشاوره مهاجرت برای مهاجران بزرگسال – مرکز آموزش برمرهافن

مشاوره مهاجرت برای مهاجران بزرگسال، برای مهاجرانی است که حداقل 26 سال سن دارند. می‌توانید درباره موضوعات زیر مشاوره دریافت کنید:
– کلاس‌های زبان
– کمک‌های اجتماعی
– آموزش، شغل و کار
– تایید آموزش و مدارک حرفه‌ای خارجی
– اقامت و تربیت
– مسکن
– سلامت
– معرفی به خدمات تخصصی، ادارات رسمی، دفاتر، انجمن‌ها و سازمان‌ها
– یکپارچگی اجتماعی و شغلی
– یکپارچگی موفق شخصی و اجتماعی
– تقویت برابری فرصت‌ها و مشارکت در همه حوزه‌ها

مشاوره، در محل انجام می‌شود و نیز به صورت آنلاین (www.mbeon.de)

Foto vom Eingang beim Elbinger Platz
© Pädagogisches Zentrum e. V.

فهرست های مشابه بیشتری را در این موضوعات پیدا کنید: ,