مرکز مشاوره اتحادیه اروپا پروژه EHAP – خدمات اجتماعی AWO

هدف پروژه «EHAP» آن است که وضعیت زندگی افرادی را که در معرض فقر یا محرومیت اجتماعی هستند بهتر کند. مشاوره‌ها و همراهی‌هایی برای شهروندان اتحادیه که به تازگی مهاجرت کرده و به شکل ویژه‌ای در شرایط محرومیت به سر می‌برند وجود دارند. از جمله آنها عبارتند از والدین دارای فرزندانی در سنین پیش از مدرسه تا هفت سال.

At the moment many counselling offices are closed to the public. Please ask via phone or email if they still offer counselling. In many cases counselling can be done by phone or email. Many other offices and venues are completely closed. Most of the courses and activities have been canceled. If you need to know about the status of this place or activity, please contact them first.
ProviderAWO gem. GmbH
AddressDr.-Franz-Mertens-Str. 5, 27580 Bremerhaven
Time

Täglich 7.30-16.00 Uhr per Telefon und E-Mail erreichbar und gerne einen Termin vereinbaren

Contact PersonFrau Angelika Samoilenko
Phone+49 471 309 40142
Emailangelika.samoilenko@awo-bremerhaven.de
Contact PersonFrau Dorota Bondyra
Phone+49 471 309 40140
Emaildorota.bondyra@awo-bremerhaven.de
Contact PersonFrau Luminita Moroi
Phone+49 471 309 401 41
Emailluminita.moroi@awo-bremerhaven.de
Contact PersonProjektverwaltung: Frau Ludmila Ernst
Phone+49 471 309 401 43
Emailludmila.ernst@awo-bremerhaven.de
Websiteawo-bremerhaven.de
Eingang AWO EU Beratungsbüro
© AWO gem. GmbH
AWO gem. GmbH

Hier klicken, um Google Maps anzuzeigen.
Learn more in WtB Google Maps’s privacy policy.