بارداران

  • تلفن پشتیبانی «زنان باردار در شرایط اضطراری»
  • زنان فعال در وولسدوف و گرون‌هوفه «FinA» – AfZ
  • دوره‌های آلمانی برای زنان « MiA» – PädZ
  • مشاوره خانواده و تقویت سلامت در سالهای اول کودکی
  • مشاوره بارداری و خانواده – انجمن خیریه بندر برمن
  • خوش آمدید – خدمات اجتماعی AWO
  • مرکز مشاوره زنان، کمک در زمینه خشونت خانگی، کمک برای زنان بی‌خانمان – Gisbu
  • تماس اضطراری مشاوره روانشناسی در خشونت جنسی