سرگرمی

  • فوتبال داخل سالن برای پناهندگان
  • Walking & Talking
  • کارآگاهان محیط زیست – مرکز خانواده Vieländer Weg
  • جلسه زبان و یادگیری
  • کار روزانه در Dialog – انجمن حقوق برابر (Dialog)
  • شبکه رقص برمرهافن – TAPST-AfZ
  • برنامه‌های تئاتر و کنسرت – تئاتر شهر برمرهافن
  • تالار شهر برمرهافن مراسم‌ها و نمایشگاه‌ها
  • تقویت مثبت کودکان – Rückenwind برای معلمان و کودکان
  • حمایت از اهالی موسیقی – Rock Cyclus برمرهافن