Schwarzes Brett – مراقبت از کودکان

در این سایت اینترنتی، برنامه های افراد سرپرست روزانه مانند گروههای کودکان نوپا، مراکز نگهداری کودک، مهد کودک ها، سرپرستان روزانه (زن) و باشگاه های والدین در موضوع مراقبت از کودکان را می بینید.

آیا در جستجوی خدمات مراقبت روزانه کودک یا نگهدار کودک هستید؟ شاید در Schwarzen Brett در bremen.de به آنچه که می خواهید دست یابید.

در حال حاضر، بسیاری از مراکز مشاوره خدمات مشاوره‌ای در محل ارائه نمی‌دهند. برای اطلاع یافتن از امکان استفاده از خدمات مشاوره، لطفاً از طریق تلفن یا ایمیل با مرکز مشاوره تماس بگیرید. در اغلب مواقع این امکان وجود دارد که از طریق تلفن یا ایمیل مشاوره بگیرید. بسیاری از نقاط تماس در حال حاضر کاملاً بسته هستند. بنابراین، بسیاری از دوره‌ها، فعالیت‌های اوقات فراغت و رویدادهای دیگر برگزار نمی‌شود. اگر نسبت به برگزار شدن رویدادی تردید دارید، لطفاً از قبل در این رابطه از نقطه تماس اطلاعات کسب کنید.
ارائه دهندگانSchwarzes Brett - مراقبت از کودکان
سایت اینترنتیschwarzesbrett.bremen.de/verkauf…
© Schwarzes Brett - مراقبت از کودکان