خانه

اگر به تازگی به عنوان آواره به برمن / برمرهافن آمده اید، نخست در یک مرکز پذیرش اولیه ساکن می شوید. پس از آن، این امکان را دارید که برای خود یک خانه جستجو کنید. در اینجا فهرستی از موسسه هایی وجود دارد که به شما در جستجو کمک می کنند و اطلاعات مربوط به موضوع خانه در برمرهافن را به شما می دهند.

در پرداخت اجاره خانه خود و تحت شرایطی، کمک مالی دریافت می کنید. اطلاعات مربوط به آن در بخش امور مالی موجود است.

سؤالات متداول

6 آگهی ها
ناحیه
حضار
نوع آگهی