ورزش

در برمرهافن، ورزش یک مشغولیت محبوب برای اوقات فراغت است. خواه تنها قدم می زنید یا می خواهید تمرین می کنید و ورزش های گروهی را دوست دارید – برمرهافن با برنامه های بی شمارش، برای شما نیز پیشنهاد مناسبی دارد.

سؤالات متداول