دیدار

در محل های دیدار در برمرهافن، افراد بومی و مهاجران می توانند با یکدیگر آشنا شده و تبادل نظر کنند. در این محل ها می توانید باهم کار کنید، یاد بگیرید، ورزش کنید، تفریح کنید و یا خود را در خدمت اجتماع قرار دهید. اینها مکان هایی هستند که در آنها از هر کس استقبال می شود. موضوع اصلی همکاری است نه ملیت افراد.

علاوه بر آن، مکان های ویژه دیدار برای گروه های مشخص وجود دارد. از جمله آنها برای مثال عبارتند از کانون جوانان یا باشگاه زنان.

سؤالات متداول