جستجوی کار و درخواست دادن برای آن

آیا دارای مدرک یا تجربیات تأیید شده ای هستید که می توانید به واسطه آن در آلمان کار کنید؟ در این صورت می توانید درخواست خود را برای کار در شرکت ها ارائه دهید. در بورس های کاری نیز می توانید موقعیت های خالی پیدا کنید. همچنین می توانید در خواست کار خود را خیلی ساده به شرکتی که مایلید برای آن کار کنید، ارائه دهید. این حالت «ارائه درخواست ابتکاری» نامیده می شود. می توانید نکات مهم هنگام ارائه درخواست کار را در دسته ارائه درخواست شغلی بیابید.

اگر به دنبال آموزش تکمیلی یا آموزش مجدد هستید، اطلاعات بیشتر را می توانید در دسته کسب صلاحیت حرفه ای و آموزش تکمیلی به دست بیاورید.

شما هنوز شغل مناسبی پیدا نکرده اید؟ در این صورت می توانید از خدمات مشاوره شغلی کمک بگیرید. همچنین می توانید در بسیاری از شرکت ها کارآموزی انجام دهید تا با یک حرفه و شرکت جدید آشنا شوید. برای مثال در سایت berufe.net فهرستی از مشاغل مختلف در دسترس قرار داده شده است.

اگر می خواهید کارآموزی انجام دهید، اطلاعات بیشتر در مورد انواع مختلف کارآموزی را می توانید در دسته کارآموزی کسب کنید. در آنجا همچنین اطلاعاتی در مورد نحوه یافتن کارآموزی وجود دارد.

همچنین اطلاعات مربوط به خود اشتغالی در بريمرهافن را می توانید در دسته خود اشتغالی پیدا کنید.

صرف نظر از شرایطی که در آن قرار دارید، مراکز مشاوره ای وجود دارند که شما را در مسیر شغلیتان کمک می کنند و از شما در یافتن شغل مناسب پشتیبانی می نمایند!

سؤالات متداول

موضوعات فرعی

20 آگهی ها
ناحیه
حضار
نوع آگهی