انواع کار

انواع مختلفی از کار در آلمان وجود دارد. شناخته شده ترین نوع کار در آلمان اشتغال تمام وقت است، جایی که شما معمولاً 40 ساعت در یک شرکت کار می کنید. البته بعضی اوقات شما برای شغل تمام وقت مقداری کمتر کار می کنید. تعداد ساعات کاری برای اشتغال تمام وقت به شغل بستگی دارد.

در مورد اشتغال پاره وقت، تعداد ساعات کاری می تواند مثلاً 20 ساعت یا حتی 30 ساعت در هفته باشد.

تعداد ساعات کاریتان را قرارداد کاری شما مشخص می کند. قرارداد کاری همچنین دائمی بودن یا موقت بودن کار شما را ذکر می نماید.

انواع کار و فعالیت های دیگری وجود دارد که ممکن است برای شما مناسب تر باشد. در این خصوص می توانید به عنوان مثال از مرکز کاریابی یا آژانس اشتغال مشاوره بگیرید.

سؤالات متداول

به نظر می رسد ما می توانیم چیزی را پیدا کنیم که به دنبال آن هستید. شاید جستجو بتواند کمک کند.