کار روزانه در Dialog – انجمن حقوق برابر (Dialog)

در کنار اقدامات ارائه‌شده از سوی «Dialog – انجمن حقوق برابر»، صمیمانه از همه افراد دعوت می‌شود در روند کار روزانه انجمن شرکت کنند. هر روز از ساعت 16:00-19:00 همه افراد می‌توانند چای یا قهوه بنوشند، باهم صحبت کنند و با افراد آشنا شوند.
در محوطه انجمن یک باغ بزرگ و نیز یک زمین والیبال وجود دارد. در محل انجمن یک میز آزاد برای تنیس روی میز در سالن مراسم‌ها وجود دارد، البته اگر در آن لحظه سالن مورد استفاده قرار نگیرد. یک میزگرد در کنار وسایل چای، چند کامپیوتر و نیز دسترسی آزاد به اینترنت برای تلفن‌های همراه وجود دارد. همچنین یک محل مخصوص کودکان که در آن وسایل بازی و بازی‌های اجتماعی به ویژه برای کودکان وجود دارند.

ProviderDialog - انجمن حقوق برابر
AddressHansastraße 2A, 27568 Bremerhaven
Time

Täglich 16:00-19:00

Contact PersonKamil Gürsoy
Phone0471 415727
Emailinfo@dialogbrhv.de
Websitedialogbrhv.de
Dialog - انجمن حقوق برابر

Hier klicken, um Google Maps anzuzeigen.
Learn more in WtB Google Maps’s privacy policy.