پشتیبانی در ارسال درخواست ها – راهنماهای فرم

پول کم دارید؟ آیا می خواهید برای دریافت کمک اقدام کنید؟ نمی توانید به تنهایی از پس ارائه درخواست بر آیید؟ در این حالت راهنمایان پر کردن فرم در منطقه شما به شما کمک می کنند!

راهنمایان پر کردن فرم در برمرهافن

  • داوطلبانی هستند که به طور ویژه آموزش دیده اند و
  • ‏در پُر کردن فرم های درخواست کمک می کنند
  • مدارک لازم را همراه شما جمع آوری می کنند
  • کمک رایگان و محرمانه ارائه می دهند
  • آنها را می توان در بسیاری از نقاط شهر یافت
  • در صورت نیاز اطلاعات تماس مرکز مشاوره مربوطه را در اختیار شما قرار می دهند

راهنماهای پر کردن فرم را می توان در زمان های منظم در مکان های ثابت پیدا کرد. نیازی به تعیین وقت قبلی نیست.

راهنماهای پر کردن فرم در ارائه درخواست های مختلف کمک می کنند (کمک هزینه شهروندی، درآمد پایه، کمک هزینه مسکن، کمک هزینه فرزند، یارانه فرزند و کمک هزینه والدین)

راهنمایان پر کردن فرم به همه افرادی که در برمرهافن برای درخواست مزایای اجتماعی نیاز به راهنمایی دارند کمک می کنند.
در صورت لزوم، واسطه های زبانی برای اطمینان از برقراری ارتباط در دسترس هستند.

فهرست های مشابه بیشتری را در این موضوعات پیدا کنید: , ,