مشاوره آزاد بر مبنای بازار کار و مشاوره در ناحیه شهری – AfZ

در AfZ می‌توانید درباره موضوع شغل مشاوره دریافت کنید. این مشاوره، درباره دورنماهای کار، مشاوره شغلی و درخواست کار در بندر برمن (در ناحیه شهری لِهه، لهه‌هایده و گرون‌هوفه) است.

اطلاعات بیشتر درباره مشاوره را‌ می‌توانید در این بروشور ببینید.

Hier klicken, um Google Maps anzuzeigen.
Learn more in WtB Google Maps’s privacy policy.