مرکز پذیرش مرکزی پناهجویان و آوارگان در ایالت برمن (ZASt)

مرکز پذیرش مرکزی پناهجویان و آواردگان مسئول نام نویسی اولیه آوارگان و مهاجران است. در اینجا شما درخواست اولیه پناهجویی خود را ارائه می کنید. پس از آن، تصمیم گرفته می شود که آیا شما می توانید در برمن بمانید یا نه.

برای اطلاعات بیشتر به وب سایت ارائه دهنده مراجعه کنید یا تماس بگیرید.
ارائه دهندهZentrale Aufnahmestelle für Asylbewerber und Flüchtlinge im Lande Bremen (ZASt)
آدرسLindenstraße 110, 28755 Bremen
تلفن+49 421 115
ایمیلzast@soziales.bremen.de
وب سایتservice.bremen.de/de/dienststell…
آخرین بررسی: 19.12.2023

این صفحه به شما کمک کرد؟

خوشحالم که می شنوم. با تشکر از بازخورد شما!

از این بابت متاسفم. چه چیزی را می توانستیم بهبود دهیم؟

    Wir freuen uns über konstruktive Kritik!
    Falls Ihnen inhaltliche Fehler, nicht aufgeführte Angebote oder falsche Adressen auffallen, melden Sie sich gerne.


    Ich stimme der elektronischen Verarbeitung und Veröffentlichung des Feedbacks zum Zwecke der Angebotsdarstellung zu. Ihr Name und Ihre E-Mailadresse wird nur zur Kontaktaufnahme durch uns benötigt.

    فهرست های مشابه بیشتری را در این موضوعات پیدا کنید: