مرکز مشاوره برای افراد دارای معلولیت، بستگان و افرادی که در معرض معلولیت قرار دارند – EUTB برمرهافن

این مرکز مشاوره، برای همه افرادی است که تصور می‌شود یک معلولیت دارند. همچنین بستگان، آشنایان و دوستان فردی که یک معلولیت دارد یا در معرض آن است، می‌توانند به صورت رایگان یک جلسه مشاوره را هماهنگ کنند. مشاوره هیچ‌گونه عضویت یا پیش‌نیازهای دیگر لازم ندارد. مرکز مشاوره بر اساس مشاوره همسانی کار می‌کند. یعنی مشاوران به طور مشابه یک معلولیت دارند یا حداقل وضعیت را می‌دانند و می‌توانند درک کنند.

ProviderEUTB بندر برمن
AddressStedinger Straße 2, 27568 Bremerhaven
Time

Montag bis Donnerstag von 8:00 bis 16 Uhr und Freitag von 8 Uhr bis 12 Uhr

Contact PersonFrau Katharina Schmid
Emaileutb-schmid@betreuungsverein-bremerhaven.de
Phone+49 471 9545960
Contact PersonFrau Monika Eberlein
Phone+49 471 9545961
Emaileutb-eberlein@betreuungsverein-bremerhaven.de
Websitebetreuungsverein-bremerhaven.de/…
Foto vom Eingang zum EUTB Bremerhaven
© EUTB Bremerhaven
EUTB بندر برمن

Hier klicken, um Google Maps anzuzeigen.
Learn more in WtB Google Maps’s privacy policy.