مرکز اطلاع‌رسانی و مشاوره بازگشت – IOM

مرکز اطلاع‌رسانی و مشاوره بازگشت (IOM) به مهاجرانی که نمی‌توانند یا نمی‌خواهند در آلمان بمانند مشاوره می‌دهد و به این افراد در بازگشت کمک می‌کند. مشاوره، غیرالزام‌آور و بی‌طرفانه است. کمک به افرادی که قصد بازگشت دارند در مرکز توجه است.

مهاجران می‌توانند در اینجا اطلاعات مربوط به برنامه‌های بازگشت و برنامه‌های یکپارچگی دوباره را دریافت کنند. همچنین اطلاعاتی درباره وضعیت در کشور زادگاه موجود است. برای IOM، کمک به این معنی است که مهاجران گزینه‌های جداگانه خود را بشناسند و یک تصمیم مناسب بگیرند.

این مرکز مشاوره از سوی سناتور امور اجتماعی، جوانان، یکپارچگی و ورزش شهر مستقل اتحادیه هانزای برمن حمایت می‌شود.

 

Providerسازمان بین‌المللی مهاجرت (IOM)
AddressIOM Informations- und Rückkehrberatungsstelle Bremerhaven, Wiener Str. 12, 27568 Bremerhaven
Time

Montag, Dienstag, Mittwoch, 10:00-12:00 Uhr und 14:00-16:00 Uhr

Contact PersonFrau Nathalie Kasparek
Phone+40 471 961 59 555
Emailiomdeberatung-bre@iom.int
Websitereturningfromgermany.de/de/centr…
Foto vom Eingang zum Integrationszentrum
© Integrationszentrum
سازمان بین‌المللی مهاجرت (IOM)

Hier klicken, um Google Maps anzuzeigen.
Learn more in WtB Google Maps’s privacy policy.