شراکت های دو نفره – Start with a Friend

تحت شعار «غریبه ها می توانند دوست شوند»، Start with a Friend دیدار میان آوارگان و افراد محلی را ممکن می سازد. می توانید افراد جدید را بشناسید، دوستی هایی ایجاد کنید و به این ترتیب در زمینه یکپارچگی در جامعه کمک دریافت کنید.

برای مشارکت، می توانید در وبسایت Start with a Friend نام نویسی کنید.

در حال حاضر، بسیاری از مراکز مشاوره خدمات مشاوره‌ای در محل ارائه نمی‌دهند. برای اطلاع یافتن از امکان استفاده از خدمات مشاوره، لطفاً از طریق تلفن یا ایمیل با مرکز مشاوره تماس بگیرید. در اغلب مواقع این امکان وجود دارد که از طریق تلفن یا ایمیل مشاوره بگیرید. بسیاری از نقاط تماس در حال حاضر کاملاً بسته هستند. بنابراین، بسیاری از دوره‌ها، فعالیت‌های اوقات فراغت و رویدادهای دیگر برگزار نمی‌شود. اگر نسبت به برگزار شدن رویدادی تردید دارید، لطفاً از قبل در این رابطه از نقطه تماس اطلاعات کسب کنید.
ارائه دهندگانStart with a Friend
پست الکترونیکinfo@start-with-a-friend.de
سایت اینترنتیstart-with-a-friend.de