شراکت های دو نفره – Start with a Friend

تحت شعار «غریبه ها می توانند دوست شوند»، Start with a Friend دیدار میان آوارگان و افراد محلی را ممکن می سازد. می توانید افراد جدید را بشناسید، دوستی هایی ایجاد کنید و به این ترتیب در زمینه یکپارچگی در جامعه کمک دریافت کنید.

برای مشارکت، می توانید در وبسایت Start with a Friend نام نویسی کنید.

برای اطلاعات بیشتر در مورد ثبت نام به وب سایت ارائه دهنده مراجعه کنید:
start-with-a-friend.de
ارائه دهندهStart with a Friend
ایمیلinfo@start-with-a-friend.de
وب سایتstart-with-a-friend.de
آخرین بررسی: 06.12.2023

این صفحه به شما کمک کرد؟

خوشحالم که می شنوم. با تشکر از بازخورد شما!

از این بابت متاسفم. چه چیزی را می توانستیم بهبود دهیم؟

    Wir freuen uns über konstruktive Kritik!
    Falls Ihnen inhaltliche Fehler, nicht aufgeführte Angebote oder falsche Adressen auffallen, melden Sie sich gerne.


    Ich stimme der elektronischen Verarbeitung und Veröffentlichung des Feedbacks zum Zwecke der Angebotsdarstellung zu. Ihr Name und Ihre E-Mailadresse wird nur zur Kontaktaufnahme durch uns benötigt.

    فهرست های مشابه بیشتری را در این موضوعات پیدا کنید: ,