خدمات تخصصی یکپارچگی برمرهافن/وزرمونده – eww

خدمات تخصصی یکپارچگی برمرهافن/وزرمونده – eww کمک برای افراد دارای معلولیت‌ها را ارائه می‌کند:

– که مشکلاتی در یک رابطه کاری دارند یا
– موقعیت شغلی‌شان در خطر است یا
– یک موقعیت مناسب شغلی یا آموزشی را جستجو می‌کنند یا
– به همراهی در پذیرش، تعیین و تضمین یک موقعیت کاری جدید نیاز دارند یا
– در حوزه کار یک کارگاه ویژه افراد معلول مشغول هستند و علاقمندند یک موقعیت شغلی در بازار کار عادی دریافت کنند

ProviderElbe-Weser Welten gGmbH
AddressAm Bredenmoor 4, 27578 Bremerhaven
Time

جلسات با هماهنگی قبلی

Contact PersonFrau Nicole Richter
Phone+49 471 80620910
Emailnicole.richter@eww.de
Websiteeww.de/integrationsfachdienst
Elbe-Weser Welten gGmbH

Hier klicken, um Google Maps anzuzeigen.
Learn more in WtB Google Maps’s privacy policy.