کار گروه مهاجرت برمرهافن

کار گروه مهاجرت و پناهندگی متعهد به…

… ایجاد یک سیاست انسانی پناهندگی و حق اقامت نامحدود برای همه پناهندگان
… توسعه فرآیندهای طراحی به گونه‌ای که جامعه ای مشترک و برابر پدید آید
… افزایش آگاهی و آموزش در مورد علل فرار، حفاظت از پناهندگان و مهاجرت
… ایجاد خدمات مشاوره مبتنی بر نیاز برای پناهندگان و مهاجران
… ایجاد یک فرهنگ ارزش قائل شدن متقابل
… ایجاد همزیستی برابر در شهر ماست.

این کار گروه هر پنجشنبه اول ماه، ساعت 6:30 بعدازظهر در مرکز One World، خیابان نئو 5، برمرهافن تشکیل جلسه می‌دهد.

از شهروندان علاقه‌مند دعوت به عمل می‌آید.

 

برای مثال این کار گروه یک حلقه گفتگو و برخی دوره‌های آلمانی ارائه می‌کند.

Providerکار گروه مهاجرت
AddressEine-Welt-Zentrum, Neue Str. 5, Bremerhaven
Time

Jeden 1. Donnerstag im Monat um 18.30 Uhr

Contact PersonFrau Gisela Wiegel
Phone+49 471 9812357
Emailgisela.wiegel@web.de
Websitenord-süd-forum.de/arbeitsfelder…
کار گروه مهاجرت

Hier klicken, um Google Maps anzuzeigen.
Learn more in WtB Google Maps’s privacy policy.