وضعیت اضطراری

اگر خارج از ساعت مطب پزشک یک مورد اورژانسی داشتید، می توانید به بیمارستان بروید. در بیمارستان‌ها بخش اورژانس وجود دارد. در صورت نیاز به آمبولانس با 112 تماس بگیرید. به آنها بگویید کجا هستید و چه اتفاقی افتاده است. برای دریافت هرگونه خدمات درمانی باید کارت سلامت “AOK” کارت سلامت خود را ارائه دهید. در موارد اورژانسی می توانید ظرف ده روز کارت سلامت خود را تحویل دهید.

با هر تلفنی می‌توان به شماره‌های اضطراری مهم دسترسی پیدا کرد:

تماس فوری با پلیس: 110

آتش نشانی / خدمات امداد و نجات: 112

اورژانس مسمومیت نیدرزاکسن / برمن: 0551 19240
19240

سؤالات متداول

2 آگهی ها
ناحیه
حضار
نوع آگهی