درمان‌های روان‌شناختی و روان‌پزشکی

بسیاری از آوارگان، در کشورهای خود اتفاقات ناگواری را تجربه کرده اند. ولی اثرِ بودن در راه به مدت یک ماه تا آلمان با موانع و ضربه های بسیار از بین نمی رود و در ذهن فرد نقش می بندد. علاوه بر آن، در آلمان نیز حوزه های مشکل آفرین از نوع کاملا متفاوت وجود دارند که می توانند باعث بی ثباتی روانی شوند.

مهم است که کمک و پشتیبانی دریافت کنید. فقط به این ترتیب می توانید به صورت فعال با نگرانی ها، ترس ها، بی ثباتی ها، حملات عصبی، پرخاشگری ها، ضربه های روحی، حالت های تنش، نا آرامی ها و دیگر اختلال های روحی مقابله کنید.

اغلب بی ثباتی روانی دلیلی برای سوء استفاده از داروها و سایر مواد مخدر است.

به صورت ناشناس درمان شوید و به آینده خود یک شانس اعطا کنید.

سؤالات متداول

3 آگهی ها
ناحیه
حضار
نوع آگهی