دوره‌های رایگان زبان و زبان‌خانه‌ها

در برمرهافن برخی کافه های زبان و جلسات زبان وجود دارد که می توانید در آنها شرکت کنید. می توانید با افراد جدید آشنا شوید، با آنها تبادل نظر کنید و به این ترتیب دانش زبان آلمانی خود را بهتر کنید.

8 آگهی ها
ناحیه
حضار
نوع آگهی