باشگاه های جوانان

باشگاه های جوانان مکان های ویژه دیدار برای جوانان حدودا 14 سال به بالا است. در باشگاه های جوانان پیشنهادهای زیادی برای برنامه اوقات فراغت شما وجود دارد و می توانید جوانان دیگر را بشناسید. برنامه ها برای پسران و دختران هستند. ولی برنامه هایی نیز وجود دارد که به ویژه برای پسران یا دختران طراحی شده اند.