ارائه تقاضانامه

اگر یک پیشنهاد کاری پیدا کرده اید که مورد علاقه شما است، می توانید برای آن درخواست دهید. توضیحات شغل را با دقت بخوانید. این توضیحات مهارت هایی که شما باید قادر به انجام آن باشید و خدماتی که باید به کارفرمایان ارائه دهید را توضیح می دهد. به طور معمول، شما باید حداقل یک درخواستنامه، یک زندگی نامه حرفه ای و مدارک مربوط به مهارت ها و صلاحیت های خود مانند مدارک تحصیلی و حرفه ای را ارائه دهید. همچنین مکان ارسال مدارک و قالب ارسال آنها نیز در آگهی کار ذکر می شود.

اگر در ارائه درخواست شغلی خود به راهنمایی نیاز دارید، گزینه های مختلفی وجود دارد که می تواند به شما کمک کند. این گزینه ها در پایین در قسمت خدمات ذکر شده است.

همچنین جلسات آموزش ارائه درخواست شغلی وجود دارد که در آن یک مربی به صورت جداگانه به شما در تهیه درخواست کار کمک می کند. انجام مصاحبه نیز اغلب در این دوره ها آموزش داده می شود.

سؤالات متداول

1 آگهی ها
ناحیه
حضار
نوع آگهی