اتوبوس و قطار

برای رفت و آمد در آلمان می توانید از انواع وسایل حمل و نقل عمومی استفاده کنید. در برمرهاون، اتوبوس‌هایی وجود دارند که توسط Bremerhaven Bus مدیریت می‌شوند. اتوبوس برمرهاون اداره می‌شوند. در سراسر کشور، شما می توانید با دویچه بان، شرکت های مختلف اتوبوسرانی راه دور یا از طریق همسفری (کارپولینگ) سفر کنید.

در اینجا اطلاعاتی در مورد نحوه استفاده از گزینه‌های حمل و نقل عمومی منطقه ای و کشوری به شما داده می‌شود.

سؤالات متداول

3 آگهی ها
ناحیه
حضار
نوع آگهی