کالج برمن

کالج برمن برنامه های طیف وسیعی از رشته های تحصیلی را در علوم طبیعی، انفورماتیک، علوم اجتماعی و فرهنگی و نیز آموزش معلمی ارائه می کند.

درباره رشته های تحصیلی می توانید از وبسایت اطلاعات کسب کنید یا با بخش مشاوره تحصیلی تماس بگیرید.

برای اطلاعات بیشتر به وب سایت ارائه دهنده مراجعه کنید:
uni-bremen.de
ارائه دهندهUniversität Bremen
آدرسUniversität Bremen, Bibliothekstraße, Bremen
وب سایتuni-bremen.de
آخرین بررسی: 19.12.2023

این صفحه به شما کمک کرد؟

خوشحالم که می شنوم. با تشکر از بازخورد شما!

از این بابت متاسفم. چه چیزی را می توانستیم بهبود دهیم؟

    Wir freuen uns über konstruktive Kritik!
    Falls Ihnen inhaltliche Fehler, nicht aufgeführte Angebote oder falsche Adressen auffallen, melden Sie sich gerne.


    Ich stimme der elektronischen Verarbeitung und Veröffentlichung des Feedbacks zum Zwecke der Angebotsdarstellung zu. Ihr Name und Ihre E-Mailadresse wird nur zur Kontaktaufnahme durch uns benötigt.

    فهرست های مشابه بیشتری را در این موضوعات پیدا کنید: