کالج برمن

کالج برمن برنامه های طیف وسیعی از رشته های تحصیلی را در علوم طبیعی، انفورماتیک، علوم اجتماعی و فرهنگی و نیز آموزش معلمی ارائه می کند.

درباره رشته های تحصیلی می توانید از وبسایت اطلاعات کسب کنید یا با بخش مشاوره تحصیلی تماس بگیرید.

در حال حاضر، بسیاری از مراکز مشاوره خدمات مشاوره‌ای در محل ارائه نمی‌دهند. برای اطلاع یافتن از امکان استفاده از خدمات مشاوره، لطفاً از طریق تلفن یا ایمیل با مرکز مشاوره تماس بگیرید. در اغلب مواقع این امکان وجود دارد که از طریق تلفن یا ایمیل مشاوره بگیرید. بسیاری از نقاط تماس در حال حاضر کاملاً بسته هستند. بنابراین، بسیاری از دوره‌ها، فعالیت‌های اوقات فراغت و رویدادهای دیگر برگزار نمی‌شود. اگر نسبت به برگزار شدن رویدادی تردید دارید، لطفاً از قبل در این رابطه از نقطه تماس اطلاعات کسب کنید.
ارائه دهندگانکالج برمن
نشانیUniversität Bremen, Bibliothekstraße, Bremen
سایت اینترنتیuni-bremen.de
Studierendenwerk Bremen
© Studierendenwerk Bremen
کالج برمن

Hier klicken, um Google Maps anzuzeigen.
Learn more in WtB Google Maps’s privacy policy.