کار و اشتغال – خدمات اجتماعی AWO

مخاطب پروژه‌های اشتغال AWO بندر برمن، بیش از همه افرادی هستند که به دلیل مشکلات شخصی یا اجتماعی، با سختی‌های زیادی در زمینه یکپارچگی در بازار کار روبه‌رو بوده‌اند.
این پروژه‌ها به شرکت‌کنندگان کمک می‌کنند توانایی‌ها و دانش‌های مهم برای بازار کار را یاد بگیرند یا بهتر کنند. نوع و محتوای اقدامات، در هر مورد با توجه به نیازهای شرکت‌کنندگان تعیین می‌شود.
با کمک فرصت‌های شغلی، می‌توانید آشنایی با کار را آغاز کنید. برای فرصت‌های شغلی، برای هر ساعت 1،50 یورو در ساعت دستمزد در نظر گرفته شده است.

فهرست های مشابه بیشتری را در این موضوعات پیدا کنید: ,