مشاوره شغلی برای افراد دارای معلولیت – eww

آموزش شغلی و تعیین صلاحیت برای افراد دارای معلولیت برای ورود به دنیای کار پس از مدرسه. ورود دوباره به دنیای کار در صورت معلولیت پس از یک حادثه یا در اثر یک بیماری روانی.

At the moment many counselling offices are closed to the public. Please ask via phone or email if they still offer counselling. In many cases counselling can be done by phone or email. Many other offices and venues are completely closed. Most of the courses and activities have been canceled. If you need to know about the status of this place or activity, please contact them first.
ProviderElbe-Weser Welten gGmbH
AddressMecklenburger Weg 42, 27578 Bremerhaven
Time

Montag, Dienstag und Donnerstag: 8.00-16.00 Uhr
Mittwoch: 8.00-15.30 Uhr
Freitag: 8.00-13.00 Uhr

Contact PersonHerr Andreas Larmann
Phone+49 471 689124
Emailandreas.larmann@eww.de
Contact PersonFrau Jana Severin
Phone+49 471 689150
Emailjana.severin@eww.de
Websiteeww.de
Elbe-Weser Welten gGmbH

Hier klicken, um Google Maps anzuzeigen.
Learn more in WtB Google Maps’s privacy policy.