مشاوره رسیدگی اولیه

در چارچوب پروژه «enCourage» آوارگان برای رسیدگی اولیه در اداره فدرال مهاجرت و آوارگان (BAMF) آماده می شوید. در اینجا شما متوجه می شوید که فرایند رسیدگی چگونه انجام می شود، چگونه می توانید خود را آماده کنید و شما چه حقوقی دارید.

ProviderenCourage، باهم در برمن (AWO)
Time

mittwochs: 16:00 - 18:00 Uhr
freitags: 11:00 - 13:00 Uhr

Phone+49 157 81040685
Emailencourage.bremen@gmail.com
Websitegemeinsam-in-bremen.de/bibliothe…