مشاوره در موضوعات حقوق اجتماعی برای اعضاء – SoVD

آیا در جستجوی راهنمایی و کمک در موضوعات زیر هستید؟

 • قوانین معلولیت شدید، مستمری و بازپروری
 • بیمه قانونی درمان و مراقبت
 • بیمه حوادث، بیمه بیکاری، بیمه تامین پایه

SoVD به پرسش‌های شما پاسخ می‌دهد، در زمینه درخواست‌ها کمک می‌کند و فرایند‌های اعتراض و شکایت را با وکالت دنبال می‌کند.

SoVD درباره مشارکت افراد معلول فعالیت می‌کند. این موسسه مراقبت روانی ارائه می‌‌کند و در رفع تنهایی افراد معلول و غیرمعلول کمک می‌کند.

–اتحادیه ایالتی SoVD حدود 12000 نفر از اعضاء خود را نمایندگی می‌کند که 3200 نفر از آنها در سه اتحادیه محلی برمرهافن سازمان‌دهی شده‌اند. برنامه‌ها را می‌توانید در روزنامه رایگان اعضاء و نیز در برگه‌های اطلا‌ع‌رسانی ببینید. یا به SoVD در محل مراجعه کنید. از مهمانان همیشه استقبال می‌شود!

برای اطلاعات بیشتر به وب سایت ارائه دهنده مراجعه کنید یا تماس بگیرید.
ارائه دهندهSoVD - Sozialverband Deutschland e.V. KV Bremerhaven
آدرسBarkhausenstr. 22, 27568 Bremerhaven
تلفن+49 471 28006
ایمیلkreis-bremerhaven@sovd-hb.de
وب سایتsovd-hb.de
آخرین بررسی: 13.12.2023

این صفحه به شما کمک کرد؟

خوشحالم که می شنوم. با تشکر از بازخورد شما!

از این بابت متاسفم. چه چیزی را می توانستیم بهبود دهیم؟

  Wir freuen uns über konstruktive Kritik!
  Falls Ihnen inhaltliche Fehler, nicht aufgeführte Angebote oder falsche Adressen auffallen, melden Sie sich gerne.


  Ich stimme der elektronischen Verarbeitung und Veröffentlichung des Feedbacks zum Zwecke der Angebotsdarstellung zu. Ihr Name und Ihre E-Mailadresse wird nur zur Kontaktaufnahme durch uns benötigt.

  فهرست های مشابه بیشتری را در این موضوعات پیدا کنید: ,