مرکز مشاوره یکپارچگی عادلانه – کار و زندگی در بندر برمن

آیا درباره حقوق‌تان در کار پرسش‌هایی دارید؟ مرکز مشاوره «Faire Integration» به افراد مهاجر درباره حقوق‌شان به عنوان افراد شاغل مشاوره می‌دهد و آنها را به مراکز مشاوره مناسب معرفی می‌کند.

آنها پاسخ پرسش‌هایشان را در زمینه‌های زیر دریافت می‌کنند…

  • درباره قراردادهای استخدام
  • درباره دستمزد
  • درباره شرایط کار
  • درباره رفتار نابرابر از سوی کارفرما و کارکنان

می‌توانید به زبان‌های عربی، آلمانی، انگلیسی و روسی مشاوره دریافت کنید. مشاوره رایگان، محرمانه و در صورت درخواست به صورت بی‌نام انجام می‌شود.

در صورت نیاز، یک مشاور زن برای خانم‌ها و دختران موجود است، به‌ویژه زمانی که مشاوره برای مثال درباره موضوعات حساس مانند اذیت و آزار در محل کار یا موارد مشابه است.

لطفا با تلفن یا ایمیل یک وقت بگیرید.

اطلاعات دقیق‌تر را می‌توانید از مسئول پاسخگویی دریافت کنید.

 

Hier klicken, um Google Maps anzuzeigen.
Learn more in WtB Google Maps’s privacy policy.