مرکز مشاوره یکپارچگی عادلانه – کار و زندگی در بندر برمن

آیا درباره حقوق‌تان در کار پرسش‌هایی دارید؟ مرکز مشاوره «Faire Integration» به افراد مهاجر درباره حقوق‌شان به عنوان افراد شاغل مشاوره می‌دهد و آنها را به مراکز مشاوره مناسب معرفی می‌کند.

آنها پاسخ پرسش‌هایشان را در زمینه‌های زیر دریافت می‌کنند…

  • درباره قراردادهای استخدام
  • درباره دستمزد
  • درباره شرایط کار
  • درباره رفتار نابرابر از سوی کارفرما و کارکنان

می‌توانید به زبان‌های عربی، آلمانی، انگلیسی و روسی مشاوره دریافت کنید. مشاوره رایگان، محرمانه و در صورت درخواست به صورت بی‌نام انجام می‌شود.

در صورت نیاز، یک مشاور زن برای خانم‌ها و دختران موجود است، به‌ویژه زمانی که مشاوره برای مثال درباره موضوعات حساس مانند اذیت و آزار در محل کار یا موارد مشابه است.

لطفا با تلفن یا ایمیل یک وقت بگیرید.

اطلاعات دقیق‌تر را می‌توانید از مسئول پاسخگویی دریافت کنید.

 

Foto vom EIngang des dgb-Haus Bremerhaven
© Arbeit und Leben Bremerhaven e.V.

فهرست های مشابه بیشتری را در این موضوعات پیدا کنید: , ,