مرکز خانواده Brakhahnstraße

در مرکز خانواده Brakhahnstraße فعالیت‌هایی برای خانواده‌ها برگزار می‌شوند. این مرکز یک خانه آزاد است که در آن می‌توانید با افراد دیگر آشنا شوید و با آنها ارتباط برقرار کنید. درباره پرسش‌ها و مشکلات، کارکنان می‌توانند به شما کمک و مشاوره دهند. مشاوره‌های تربیتی و گروه‌های آزاد والدین-کودکان و نیز گروه‌های کودکان نوپا جزء برنامه‌ها هستند. حتی تا صبحانه، همه برنامه‌ها رایگان هستند و به صورت مرتب با خواسته‌ها و علایق تطبیق داده می‌شوند.
برنامه هفتگی کنونی را، با همه برنامه‌ها و ساعت‌ها، می‌توانید در صفحه زیر ببینید:Link zum Wochenplan

Providerمجری قانون در برمرهافن، اداره جوانان، خانواده و زنان
AddressBrakhahnstraße 23,, 27572 Bremerhaven
Time

08.00-18.00 Uhr

Contact PersonFrau Jessica Detels
Phone+49 471 30836166
EmailJessica.Detels@magistrat.bremerhaven.de
Foto vom Eingang zum Familienzentrum Brakhahnstraße
© Magistrat der Stadt Bremerhaven, Amt für Jugend, Familie und Frauen
مجری قانون در برمرهافن، اداره جوانان، خانواده و زنان

Hier klicken, um Google Maps anzuzeigen.
Learn more in WtB Google Maps’s privacy policy.