دوره‌های یکپارچگی – bfw

دوره‌های یکپارچگی (Alpha و A1 تا B1) با همکاری BAMF (اداره فدرال مهاجرت و پناهندگان) برگزار می‌شوند.

100 واحد درسی در هر بخش (مجموعا 6 بخش) 100 واحد آشنایی

 

اطلاعات بیشتر، مستقیما در bfw ودر این بروشور موجود است.

 

Hier klicken, um Google Maps anzuzeigen.
Learn more in WtB Google Maps’s privacy policy.