دانشگاه برمن

دانشگاه برمن رشته های معماری، گردشگری، علوم مهندسی و طبیعی، کار اجتماعی و گزینه های بیشتر تحصیلی را ارائه می کند.

درباره رشته های تحصیلی می توانید از وبسایت اطلاعات دریافت کنید و یا با خدمات دانشجویان تماس بگیرید.

در حال حاضر، بسیاری از مراکز مشاوره خدمات مشاوره‌ای در محل ارائه نمی‌دهند. برای اطلاع یافتن از امکان استفاده از خدمات مشاوره، لطفاً از طریق تلفن یا ایمیل با مرکز مشاوره تماس بگیرید. در اغلب مواقع این امکان وجود دارد که از طریق تلفن یا ایمیل مشاوره بگیرید. بسیاری از نقاط تماس در حال حاضر کاملاً بسته هستند. بنابراین، بسیاری از دوره‌ها، فعالیت‌های اوقات فراغت و رویدادهای دیگر برگزار نمی‌شود. اگر نسبت به برگزار شدن رویدادی تردید دارید، لطفاً از قبل در این رابطه از نقطه تماس اطلاعات کسب کنید.
ارائه دهندگاندانشگاه برمن
نشانیHochschule Bremen, Neustadtswall, Bremen
سایت اینترنتیhs-bremen.de/internet/de/index.html

Hier klicken, um Google Maps anzuzeigen.
Learn more in WtB Google Maps’s privacy policy.