دانشگاه برمن

دانشگاه برمن رشته های معماری، گردشگری، علوم مهندسی و طبیعی، کار اجتماعی و گزینه های بیشتر تحصیلی را ارائه می کند.

درباره رشته های تحصیلی می توانید از وبسایت اطلاعات دریافت کنید و یا با خدمات دانشجویان تماس بگیرید.

برای اطلاعات بیشتر به وب سایت ارائه دهنده مراجعه کنید:
hs-bremen.de/internet/de/index.html
ارائه دهندهHochschule Bremen
آدرسHochschule Bremen, Neustadtswall, Bremen
وب سایتhs-bremen.de/internet/de/index.html
آخرین بررسی: 19.12.2023

این صفحه به شما کمک کرد؟

خوشحالم که می شنوم. با تشکر از بازخورد شما!

از این بابت متاسفم. چه چیزی را می توانستیم بهبود دهیم؟

    Wir freuen uns über konstruktive Kritik!
    Falls Ihnen inhaltliche Fehler, nicht aufgeführte Angebote oder falsche Adressen auffallen, melden Sie sich gerne.


    Ich stimme der elektronischen Verarbeitung und Veröffentlichung des Feedbacks zum Zwecke der Angebotsdarstellung zu. Ihr Name und Ihre E-Mailadresse wird nur zur Kontaktaufnahme durch uns benötigt.

    فهرست های مشابه بیشتری را در این موضوعات پیدا کنید: