خدمات کمک به خانواده‌ها/FUD – مشاوره برمرهافن

– پذیرش مراقبت ساعتی و نظارت عمومی برای یک گروه از افراد دارای محدودیت‌های مختلف (روحی، جسمی، روانی)
– مرخص کردن اعضاء خانواده که وظیفه مراقبت را به عهده دارند یا افراد نزدیک مشابه
– همراهی در فعالیت‌های اوقات فراغت جداگانه، حتی در پایان هفته
– مشاوره درباره درخواست‌ها و گزینه‌های تامین هزینه بر اساس قانون تکمیل خدمات مراقبت

اطلاعات بیشتر ، در این بروشور موجود است.

Providerمشاوره برمرهافن
AddressLebenshilfe Ortsvereinigung Bremerhaven e.V. , Adolf- Kolping- Straße 29, 27578 Bremerhaven
Time
Contact PersonFrau Antje Brexendorf
Phone+49 471 962670, +49 471 9626723
Emailinfo@lebenshilfe-bremerhaven.de
Websitelebenshilfe-bremerhaven.de
Eingang Lebenshilfe Bremerhaven
© Lebenshilfe Bremerhaven e.V.
مشاوره برمرهافن

Hier klicken, um Google Maps anzuzeigen.
Learn more in WtB Google Maps’s privacy policy.