بورس کار برای آوارگان – Jobbörse.de

در سایت اینترنتی بورس کار، می توانید موقعیت های خالی آموزش و موقعیت های شغلی را در اطراف خود جستجو کنید. هدف این سایت آن است که با کار خود یک نقش یکپارچه را در وضعیت آوارگان در آلمان ایفاء کند و کمک رایگان را در زمینه جستجوی کار برای آوارگان و مهاجران ارائه می کند. بک بخش ویژه برای اشتغال آوارگان وجود دارد که در آن موقعیت های شغلی مناسب عرضه می شوند. علاوه بر آن، پرسش های مربوط به جستجوی کار نیز پاسخ داده می شوند؛ هم پرسش های کارفرماها و نیز کارجویان. JOBBÖRSE.de با www.workeer.de همکاری نزدیک دارد.

برای اطلاعات بیشتر لطفا به وبسایت ارائه کننده خدمات مراجعه کنید.

ProviderJobbörse.de
Websitejobbörse-stellenangebote.de/ref…
Bild jobboerse.de
© Jobbörse.de