برنامه‌های تئاتر و کنسرت – تئاتر شهر برمرهافن

موزیک-تئاتر:
موزیکال،
اپرا،
اُپرت
بازیگری
باله
تئاتر کودکان و جوانان،
آموزش تئاتر
کنسرت‌ها:
کنسرت‌های سمفونی،
کنسرت‌های خاص،
کنسرت خانواده،
کنسرت‌های مجلسی،
آموزش کنسرت
صحنه‌های جنوب آلمان

ProviderStadttheater Bremerhaven
AddressTheodor-Heuss-Platz, 27568 Bremerhaven
Time

وقت‌ها بر اساس برنامه نمایش‌ها

Phone+49 471 482060
Emailkontakt@stadttheaterbremerhaven.de
Websitestadttheaterbremerhaven.de
ProviderStadttheater Bremerhaven
AddressColumbusstrasse 2, 27570 Bremerhaven
Time

وقت‌ها بر اساس برنامه نمایش‌ها

Phone+49 471 482060
Emailkontakt@stadttheaterbremerhaven.de
Websitestadttheaterbremerhaven.de
Eingang Stadttheater Bremerhaven
© Stadttheater Bremerhaven
تئاتر شهر - ساختمان بزرگ و کوچک
تئاتر شهر - تئاتر جوانان برمرهافن JUB!،

Hier klicken, um Google Maps anzuzeigen.
Learn more in WtB Google Maps’s privacy policy.