اطلاعات مربوط به دوره‌های زبان آلمانی – مرکز هماهنگی زبان

آیا می خواهید زبان آلمانی خود را بهبود ببخشید و به دنبال یک دوره مناسب هستید؟ آیا سن شما از 18 سال بیشتر است؟ آیا شما علاقه‌مند به یک دوره زبان شغلی هستید؟ یا بچه دارید و به دنبال یک دوره آلمانی با امکانات مراقبت از کودکان هستید؟

مرکز هماهنگی زبان دفاتر دیگری در برمن و برمرهافن دارد. در آنجا اطلاعات مربوط به دوره‌های مختلف را خواهید یافت.

شما می‌توانید در خصوص دوره‌های زبان آلمانی همراه با امکانات مراقبت از کودکان (B1)، دوره‌های سوادآموزی، دوره‌های ادغام (B1)، دوره‌های زبان شغلی (B2 – C1) و سایر دوره‌ها اطلاعات کسب کنید.

اطلاعات بیشتر را می‌توانید از مرکز هماهنگی زبان دریافت نمایید.

Hier klicken, um Google Maps anzuzeigen.
Learn more in WtB Google Maps’s privacy policy.