تازه ها چیستند؟

به نسخه راه اندازی مجدد Welcome to Bremerhaven خوش آمدید!
احتمالاً متوجه شده اید که ما ظاهر سایت خود را دوباره طراحی کرده ایم. اما این همه چیز نیست: در اینجا می توانید دریابید که چه موارد دیگری را اصلاح کرده ایم.

برای اینکه بفهمیم چگونه می‌توانیم Welcome to Bremerhaven را بهتر کنیم، با افراد زیادی صحبت کردیم و یک نظرسنجی نیز انجام دادیم. به همین دلیل است که می‌خواهیم از این فرصت استفاده کرده و از همه کسانی که در شکل‌گیری راه‌اندازی مجدد کمک کردند تشکر کنیم! بدون شما، Welcome to Bremerhaven آن چیزی که امروز است نمی توانست باشد.

سؤالات متداول