Interessenverband der Sozialversicherten, behinderten Menschen und Rentner – Sozialverband VdK Niedersachsen-Bremen

Sozialverband VdK Deutschland 2 milyonu aşkın üyesiyle, Almanya’daki en büyük sosyal birliktir

 • Sosyal sigortalılar
 • Engelliler ve hastalar
 • Yaşlı ve emekliler
 • Bakım gören kişiler ve bakıcılar
 • Meslek ve iş yapamaz durumda olan kişiler
 • Kaza ve şiddet mağdurları
 • Hayatta kalan bakmakla yükümlü olunan kişiler
 • İşsizler
 • Sosyal yardım alanlar
 • Savaş ve askerlik hizmeti malulleri
 • Sivil hizmet mağdurları

VdK kendini sosyal adalete adamıştır. Hedefleri, üyelerinin mesleki ve sosyal entegrasyonunun yanı sıra sosyal güvenliğidir.

VdK görüş olarak ve mezhepsel açıdan tarafsızdır. Federal olarak yapılandırılmıştır ve tüm federal eyaletlerde faaliyet göstermektedir. Kâr amacı gütmeyen, partizan olmayan ve bağımsız bir kendi kendine yardım kuruluşu olan VdK, yalnızca üye aidatları ve bağışlarla finanse edilmektedir.

Tam zamanlı personel, sosyal hukuk konularında, tüm sosyal sektördeki yetkili makamlar ve ofislerle çoğu zaman karmaşık olan ilişkilerde danışmanlık yapmakta ve destek sağlamaktadır. Başvurular, formların doldurulması, bildirimlerin incelenmesi, temyiz başvurularının yapılması ve sosyal mahkemeler nezdindeki dava ve temyizlerde üyelerin temsil edilmesi konularında tavsiye ve yardım sağlamaktadır. Vakaların yarısından fazlası olumlu sonuçlanmıştır. Her yıl, VdK’nın yardımıyla sosyal hukukun aşağıdaki alanlarında üyeler lehine birkaç milyon Euro tutarında yasal olarak hak edilmiş yardım talepleri uygulanmaktadır:

Sağlık, uzun süreli bakım, kaza, emeklilik, işsizlik sigortaları, engellilik hukuku, sosyal yardım hukuku, sosyal tazminat hukuku.

ProviderSozialverband VdK Niedersachsen-Bremen
AddressAm Wall 196 a, 28195 Bremen
Time
Contact Person
Phone
Email
Website
Sozialverband VdK Niedersachsen-Bremen

Hier klicken, um Google Maps anzuzeigen.
Learn more in WtB Google Maps’s privacy policy.