Adulţi

  • Ghid pentru persoanele cu disabilități (Behindertenlotse) pentru administrație – Municipalitatea Bremerhaven, Biroul pentru persoane cu dizabilități
  • Sfaturi pe probleme de drept social pentru membri – SoVD
  • Centrul de consiliere HIV/SIDA – Oficiul pentru sănătate Bremerhaven
  • Muncă în districtul Wulsdorf „Apartamentul” – Biroul pentru tineret, familie și femei Bremerhaven
  • :in-touch – Academy HERE AHEAD
  • Birou specializat pentru protecția tinerilor pe Internet – Biroul pentru tineret, familie și femei
  • Loc de întâlnire pe internet DLZ Grünhöfe – Birou pentru tineri, familie și femei
  • :here studies – Studii pregătitoare pentru refugiați – Academy HERE AHEAD
  • Centrul de consiliere pentru integrare corectă – Muncă și viață Bremerhaven
  • Consilierea victimelor infracțiunilor și violenței – WEISSER RING